About

Quran (-tafsir) yang saya gunakan ialah Al Quran Darul Iman:

  1. Al Quran Darul Iman adalah Al-Quran dengan terjemahan yang berasaskan kepada Resm Uthmani.
  2. Telah diluluskan oleh Bahagian Penerbit Teks Al-Quran KDN.
  3. Terjemahannya adalah merupakan terjemahan dengan izin daripada PT Syaamil Cipta Media, Bandung, Indonesia yang memberi hak penerbitan semula kepada Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.
  4. Dicetak oleh Percetakan Zafar Sdn. Bhd. Lot 18, Jalan 4/10B, Spring Crest Industrial Park, Batu Caves, 68100 Kuala Lumpur.
Advertisements